Kort jaaroverzicht inburgering 2020

  • 22 april 2021

Dit document geeft een eerste overzicht van de instroom in het Vlaams Gewest en het aantal inburgeringscontracten en behaalde inburgeringsattesten in het Vlaams gewest en in Brussel. 

Uitgebreidere analyses zullen beschikbaar zijn tegen de zomer in een jaarboek inburgering.

De corona-pandemie heeft een sterke invloed gehad op de instroom van nieuwkomers in het Vlaamse Gewest. De instroom daalde met 19%. Het aantal personen dat een inburgeringscontract ondertekende daalde nog meer, namelijk met 21 %. Het aantal behaalde inburgeringsattesten bleef wel stabiel. 

Download het kort jaaroverzicht inburgering 2020.