Kritische succesfactoren in het activeringsbeleid van personen met een vreemde herkomst

In Vlaanderen is de activeringsaanpak geen onbekend gegeven, noch op beleidsmatig noch op onderzoeksmatig niveau. Er ontbreekt echter evidentie over de effecten van beleidsinterventies op de arbeidsmarktpositie van personen van vreemde herkomst. Concreet wordt met dit onderzoek op zoek gegaan naar welke (clusters) van VDAB-instrumenten en maatregelen het meest aangewezen zijn met betrekking tot de arbeidsmarktintegratie van personen van buitenlandse herkomst. Een belangrijke sterkte van voorliggend onderzoek is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende deelgroepen van mensen met buitenlandse herkomst. Daarnaast is er ook aandacht voor de reden waarom interventies al dan niet werken. De onderzoeksopzet kan in dit opzicht worden samengevat als ‘wat werkt voor wie en waarom’. 

Uitvoerder Vandermeerschen Hanne, De Cuyper Peter, De Blander Rembert, Groenez Steven - HIVA 
Periode januari 2016 - juni 2017
Trefwoorden herkomst - activering - nieuwkomers - oudkomers - tweede generatie
Meer info Peter.decuyper@kuleuven.be
http://www.werk.be/cijfers-en-onderzoek/rapporten/kritische-succesfactoren-het-activeringsbeleid-naar-mensen-met-een-vreemde-herkomst