Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2018 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk gewest

  • 5 september 2018

De digitale cijferrapporten per gemeente van de 308 Vlaamse gemeenten en de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar op http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie

De Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor werd ontwikkeld ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake.