Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2019 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • 3 december 2019

Vandaag publiceren het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de 7de editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).

Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is er een afzonderlijk cijferrapport dat gegevens bevat over:

  • de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomt en nieuwkomers,
  • de maatschappelijke positie van die groep op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede, onderwijs en maatschappelijke participatie

De LIIM vergelijkt voor iedere indicator de resultaten van een gemeente met die van het Vlaams of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als geheel.
Er is ook een overzichtsbestand met de basisgegevens van de LIIM 2019 voor alle Vlaamse Brusselse gemeenten.

Voor meer informatie, zie http://integratiebeleid.vlaanderen.be/wat-we-doen/gegevensverzameling-en-monitoring/liim