Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2020 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • 8 december 2020

Vandaag publiceren het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de 8ste editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).

Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is er een afzonderlijk cijferrapport dat gegevens bevat over:

  • de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers,
  • de maatschappelijke positie van die groep op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede, onderwijs en maatschappelijke participtie.

De LIIM vergelijkt voor iedere indicator de resultaten van een gemeente met die van het Vlaams of Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als geheel.

Er is ook een ovrzichtsbestand met de basisgegevens van de LIIM 2020 voor alle Vlaamse en Brusselse gemeenten.

Voor meer informatie, zie http://integratiebeleid.vlaanderen.be/wat-we-doen/gegevensverzameling-en-monitoring/liim