Monitor Diversiteit VRT

Monitor diversiteit en meting bereik bij nieuwe Vlamingen

De VRT geeft elk jaar de opdracht aan een onafhankelijke onderzoeksinstelling om de evenwichtige vertegenwoordiging en genuanceerde beeldvorming van verschillende bevolkingsgroepen in haar aanbod na te gaan. Dit resulteert in de jaarlijkse monitor diversiteit. Deze metingen helpen de VRT om haar jaarlijkse actieplannen op te stellen.

Voor meer info, zie www.vrt.be/nl/over-de-vrt/opdracht/omroepthema-s/diversiteit/