Nieuws & artikels

  • 23 december 2021
Diversiteit

Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. 7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.
Lokale_Integratiescan
  • 24 november 2021

Jouw Lokale Integratiescan

Vandaag publiceert Het Agentschap Binnenlands Bestuur de Lokale Integratiescan. Het is de opvolger van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).
Cursus Inburgering
  • 11 mei 2021

Vlaamse Regering keurt ontwerp wijziging integratie-en inburgerings decreet definitief goed

De Vlaamse Regering ging op 7 mei 2021 definitief akkoord met het ontwerp van wijzigingsdecreet over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Verbindingsambassadeurs_jeugdwerk
  • 9 maart 2021

Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk - Geselecteerde projecten.

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk’ sloegen Minister Dalle, bevoegd voor Jeugd, en de minister van Samenleven, Bart Somers, de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk.
Jaarrapport_Inburgering
  • 18 november 2021

Het Jaarrapport Inburgering 2020

Het jaarrapport Inburgering 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur is een cijfermatige weergave van de verschillende fasen van het Vlaamse inburgeringstraject. Het geeft naast de stand van zaken van het jaar 2020 ook evoluties weer sinds 2014.
Oproep
  • 23 april 2021

NIEUWE oproep indienen erkenningsaanvragen participatieorganisatie

In het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013 wordt voorzien in de erkenning van één participatieorganisatie.
Brexit
  • 22 december 2020

Impact van de Brexit op de doelgroep van Inburgering

Vanaf 31 januari 2020 zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de Europese Unie. Op 31 december 2020 eindigt de overgangsfase voor Brexit, maar verworven rechten blijven gelden.
CursusMO_Les
  • 30 september 2021

Eerste uitvoeringsbesluit inburgering- en integratiebeleid principieel goedgekeurd

Op 7 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijziging van het integratie- en inburgeringsdecreet van 7 juni 2013. Op 16 juli 2021 keurde de regering het eerste ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goed.
Jaaroverzicht_Inburgering
  • 22 april 2021

Kort jaaroverzicht inburgering 2020

Dit document geeft een eerste overzicht van de instroom in het Vlaams Gewest en het aantal inburgeringscontracten en behaalde inburgeringsattesten in het Vlaams gewest en in Brussel. 
Lokale_Inburgerings_en_Integratiemonitor_2020
  • 8 december 2020

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2020 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vandaag publiceren het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de 8ste editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).