Nieuws & artikels

  • 30 september 2021
CursusMO_Les

Eerste uitvoeringsbesluit inburgering- en integratiebeleid principieel goedgekeurd

Op 7 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijziging van het integratie- en inburgeringsdecreet van 7 juni 2013. Op 16 juli 2021 keurde de regering het eerste ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goed.
Cursus Inburgering
  • 11 mei 2021

Vlaamse Regering keurt ontwerp wijziging integratie-en inburgerings decreet definitief goed

De Vlaamse Regering ging op 7 mei 2021 definitief akkoord met het ontwerp van wijzigingsdecreet over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Verbindingsambassadeurs_jeugdwerk
  • 9 maart 2021

Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk - Geselecteerde projecten.

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk’ sloegen Minister Dalle, bevoegd voor Jeugd, en de minister van Samenleven, Bart Somers, de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk.
Inspiratiedag
  • 20 november 2020

Online inspiratiedag : actief en gedeeld burgerschap

Een studiedag van HIVA (KULeuven) en het Minderhedenforum. 3 december 2020, 9u30 – 12u
Oproep
  • 23 april 2021

NIEUWE oproep indienen erkenningsaanvragen participatieorganisatie

In het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013 wordt voorzien in de erkenning van één participatieorganisatie.
Brexit
  • 22 december 2020

Impact van de Brexit op de doelgroep van Inburgering

Vanaf 31 januari 2020 zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de Europese Unie. Op 31 december 2020 eindigt de overgangsfase voor Brexit, maar verworven rechten blijven gelden.
Horizontaal_Beleidsplan
  • 30 oktober 2020

Het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering.
Jaaroverzicht_Inburgering
  • 22 april 2021

Kort jaaroverzicht inburgering 2020

Dit document geeft een eerste overzicht van de instroom in het Vlaams Gewest en het aantal inburgeringscontracten en behaalde inburgeringsattesten in het Vlaams gewest en in Brussel. 
Lokale_Inburgerings_en_Integratiemonitor_2020
  • 8 december 2020

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2020 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vandaag publiceren het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de 8ste editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).
Koloniale_verwijzingen
  • 23 oktober 2020

Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

In opdracht van de  minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur ontwikkelde het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) een handreiking  voor lokale besturen “omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte”.