Nieuws & artikels

  • 9 maart 2021
Verbindingsambassadeurs_jeugdwerk

Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk - Geselecteerde projecten.

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk’ sloegen Minister Dalle, bevoegd voor Jeugd, en de minister van Samenleven, Bart Somers, de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk.
Brexit
  • 22 december 2020

Impact van de Brexit op de doelgroep van Inburgering

Vanaf 31 januari 2020 zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de Europese Unie. Op 31 december 2020 eindigt de overgangsfase voor Brexit, maar verworven rechten blijven gelden.
Horizontaal_Beleidsplan
  • 30 oktober 2020

Het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering.
Oproep
  • 20 juli 2020

Oproep indienen erkenningsaanvragen participatieorganisatie

In het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013 wordt voorzien in de erkenning van één participatieorganisatie. De Vlaamse Regering sluit een samenwerkingsovereenkomst met de erkende participatieorganisatie.
Lokale_Inburgerings_en_Integratiemonitor_2020
  • 8 december 2020

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2020 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vandaag publiceren het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de 8ste editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).
Koloniale_verwijzingen
  • 23 oktober 2020

Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

In opdracht van de  minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur ontwikkelde het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) een handreiking  voor lokale besturen “omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte”.
Diversiteit
  • 8 juli 2020

VVSG zet praktijken samenleven in diversiteit in de kijker

De VVSG wil, met steun van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, lokale besturen inspireren om aan de slag te gaan met de groeiende diversiteit in de gemeenten.
Inspiratiedag
  • 20 november 2020

Online inspiratiedag : actief en gedeeld burgerschap

Een studiedag van HIVA (KULeuven) en het Minderhedenforum. 3 december 2020, 9u30 – 12u
Verbindingsambassadeurs_jeugdwerk
  • 13 oktober 2020

Subsidieoproep: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

De minister van Samenleven en de minister van Jeugd lanceren een subsidieoproep om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk.
Woonwagenbewoners
  • 11 juni 2020

Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners.

Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners: Een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning.