Nieuws & artikels

Verkeersbord bebouwde kom
  • 31 augustus 2018

Onderzoek ‘De invulling en versterking van de regierol van lokale besturen op vlak van integratiebeleid’

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de KU Leuven, Instituut voor de Overheid, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en gaat na hoe lokale besturen hun regierol inzake integratiebeleid invullen en kunnen versterken.
AMIF Kleuterparticpatie
  • 20 juni 2018

Kleuterparticipatie anders bekeken - AMIF slotconferentie 17 december 2018

Save the date AMIF conferentie KLEUTERPARTICIPATIE ANDERS BEKEKEN Van ouderbetrokkenheid naar een ouder-school samenwerking
Logo Gelijke Kansen
  • 10 april 2018

Projectoproep Gelijke Kansen - Integratie: Intersectionaliteit

De positie van mensen in onze samenleving en de kansen die ze krijgen, gaan nauw samen met een aantal identiteitskenmerken, zoals gender, afkomst, leeftijd, sociale klasse en seksuele voorkeur.
Vlaamse Overheid
  • 30 augustus 2018

Geactualiseerd Horizontaal Integratiebeleidsplan en visietekst Taalbeleid in het kader van het Horizontaal Integratiebeleid

In juli 2018 werd het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan (HIBP) bouwt verder op het Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016-2019.
SID-survey
  • 16 mei 2018

Samenleven in Diversiteit in Cijfers

Op 8 mei werden in Mechelen de resultaten van de survey 'Samenleven in Diversiteit' (SID-survey) voorgesteld.
SID-survey
  • 29 maart 2018

Samenleven in Diversiteit in Cijfers - 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met het Departement Kanselarij en Bestuur, de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor.
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2018
  • 16 juli 2018

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2018

De basisgegevens van de editie 2018 van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) zijn beschikbaar in een overzichtsbestand.
plantje
  • 8 mei 2018

Resultaten van gezinnen van niet-EU-herkomst in het kader van de gezinsenquête

De gezinsenquête is een schriftelijke enquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar uit het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met vragen over de thema’s gezinsvorming en gezinsontbinding, de combinatie gezin, zorg en werk, opvoeding, het welbevinden en de
Vlaamse Overheid
  • 23 maart 2018

Nieuwsbrief Commissie Integratiebeleid

Het integratiebeleid is een inclusief beleid. De hele regering is ervoor verantwoordelijk. Elke Vlaamse minister geeft het beleid mee vorm in de domeinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.