Nieuws & artikels

Inspiratiedag
  • 20 november 2020

Online inspiratiedag : actief en gedeeld burgerschap

Een studiedag van HIVA (KULeuven) en het Minderhedenforum. 3 december 2020, 9u30 – 12u
Verbindingsambassadeurs_jeugdwerk
  • 13 oktober 2020

Subsidieoproep: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

De minister van Samenleven en de minister van Jeugd lanceren een subsidieoproep om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk.
Woonwagenbewoners
  • 11 juni 2020

Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners.

Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners: Een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning.  
Horizontaal_Beleidsplan
  • 30 oktober 2020

Het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering.
Oproep
  • 20 juli 2020

Oproep indienen erkenningsaanvragen participatieorganisatie

In het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013 wordt voorzien in de erkenning van één participatieorganisatie. De Vlaamse Regering sluit een samenwerkingsovereenkomst met de erkende participatieorganisatie.
Evaluatiekader
  • 9 april 2020

Een evaluatiekader voor het Vlaams Integratiebeleid

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft HIVA-KULeuven een onderzoek uitgevoerd om het Vlaamse Integratiebeleid te conceptualiseren.  
Koloniale_verwijzingen
  • 23 oktober 2020

Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

In opdracht van de  minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur ontwikkelde het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) een handreiking  voor lokale besturen “omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte”.
Diversiteit
  • 8 juli 2020

VVSG zet praktijken samenleven in diversiteit in de kijker

De VVSG wil, met steun van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, lokale besturen inspireren om aan de slag te gaan met de groeiende diversiteit in de gemeenten.
Viona_Leerstoel
  • 12 maart 2020

Onderzoek 'Wegwijs naar werk. Longitudinale analyse en evaluatie van inburgerings- en activeringstrajecten in Vlaanderen, 2005-2016'

Het VIONA-onderzoek “Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt” vult de bestaande lacunes in de kennis rond de arbeidsmarktintegratie van mensen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen aan door hun trajecten naar werk systematisch en longitudinaal in