Nieuws & artikels

Oproep
  • 20 juli 2020

Oproep indienen erkenningsaanvragen participatieorganisatie

In het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013 wordt voorzien in de erkenning van één participatieorganisatie. De Vlaamse Regering sluit een samenwerkingsovereenkomst met de erkende participatieorganisatie.
Evaluatiekader
  • 9 april 2020

Een evaluatiekader voor het Vlaams Integratiebeleid

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft HIVA-KULeuven een onderzoek uitgevoerd om het Vlaamse Integratiebeleid te conceptualiseren.  
Verhuisbewegingen
  • 20 juni 2019

Verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden (periode 1/1/2014 – 27/1/2019)

Sinds de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in België is er grotere interesse in het monitoren van instroom en verhuis van vluchtelingen. De instroom komt vooral uit een aantal landen, namelijk Syrië, Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea.
Diversiteit
  • 8 juli 2020

VVSG zet praktijken samenleven in diversiteit in de kijker

De VVSG wil, met steun van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, lokale besturen inspireren om aan de slag te gaan met de groeiende diversiteit in de gemeenten.
Viona_Leerstoel
  • 12 maart 2020

Onderzoek 'Wegwijs naar werk. Longitudinale analyse en evaluatie van inburgerings- en activeringstrajecten in Vlaanderen, 2005-2016'

Het VIONA-onderzoek “Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt” vult de bestaande lacunes in de kennis rond de arbeidsmarktintegratie van mensen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen aan door hun trajecten naar werk systematisch en longitudinaal in
Stad
  • 8 maart 2019

Een databank vol ideeën om polarisering aan te pakken

Hoe kun je als lokaal bestuur polarisering tussen en binnen bevolkingsgroepen voorkomen of aanpakken? Hoe versterk je op buurt- en wijkniveau de sociale cohesie? En welke concrete interventies kun je hierbij inzetten?
Woonwagenbewoners
  • 11 juni 2020

Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners.

Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners: Een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning.  
LIIM cover
  • 3 december 2019

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2019 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vandaag publiceren het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de 7de editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).
leeuw lokaal bestuur
  • 23 januari 2019

Inspiratiedag Lokaal Transversaal Beleid op 11 februari 2019

Bij het begin van de nieuwe legislatuur en de opmaak van een nieuw meerjarenplan willen we je graag uitnodigen op deze inspiratiedag. Welke uitdagingen en kansen zijn er voor het lokaal transversaal beleid voor de thema’s integratie, armoedebestrijding en gelijke kansen?