Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

  • 23 oktober 2020

In opdracht van de  minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur ontwikkelde het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) een handreiking  voor lokale besturen “omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte”. De handreiking stelt lokale besturen in staat om samen met inwoners en belanghebbenden een aanpak hiervoor uit te stippelen. Daarnaast biedt het AgII ook ondersteuning aan lokale besturen die met dit thema aan de slag willen gaan.

 

De handreiking werd opgesteld door het Agentschap Integratie & Inburgering (AgII) op basis van advies en informatie van een groep van deskundigen, en in samenwerking met de administraties Binnenlands Bestuur (ABB),  Cultuur en Onroerend Erfgoed en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed (FARO). Het Agentschap Binnenlands Bestuur coördineerde tevens het proces.

 

Handreiking "Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte"

Het ondersteuningsaanbod vind je hier terug