Onderzoek ‘De invulling en versterking van de regierol van lokale besturen op vlak van integratiebeleid’

  • 31 augustus 2018

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de KU Leuven, Instituut voor de Overheid, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en gaat na hoe lokale besturen hun regierol inzake integratiebeleid invullen en kunnen versterken.

Het onderzoek bestaat uit een analyse van de Databank Digitale Rapportering, verkennende interviews in zes lokale besturen, een survey die naar alle gemeenten wordt uitgestuurd en een aantal casestudies.

Het doel van het onderzoek is enerzijds zicht krijgen op hoe de lokale besturen hun regierol invullen en anderzijds een aantal best practices analyseren met het oog op het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van lokale besturen en de Vlaamse overheid en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Meer info en het onderzoeksrapport vindt u op integratiebeleid.vlaanderen.be/de-invulling-en-versterking-van-de-regierol-van-het-lokaal-integratiebeleid-door-lokale-besturen