OP(-)maat. Een onderzoek naar de behoeftedekkendheid en de behoeftegerichtheid van het Nt2-aanbod in Vlaanderen

Dit onderzoek brengt de behoeften van NT2-cursisten en de afstemming van het NT2-aanbod daarop in kaart. De Vlaamse Regering, die de opdracht tot dit onderzoek gaf, wil het aanbod Nederlands als tweede taal beter afstemmen op deze behoeften. Om inburgeraars zo snel mogelijk te laten deelnemen aan het sociaal en maatschappelijk leven is er nood aan meer gecombineerde leertrajecten in functie van de behoeften en competenties van de cursist.

Uitvoerder De Niel, H., M. Devlieger, D. Lambrechts, E. Mertens, M. Meulewaeter, C. Steverlynck & M. Van Nooten
Periode 2016
Trefwoorden NT2
Meer info http://taazoe.live.statik.be/nodes/publicatiedetail/nl/op-maat-een-onderzoek-naar-de-behoeftedekkendheid-en-de-behoeftegerichtheid-van-het-nt2-aanbod-in-vlaanderen