Evaluatieonderzoek inburgering (2007)

Het eerste, driejarig evaluatieonderzoek (Inburgering) liep van 15 december 2004 tot 31 januari 2007 en werd uitbesteed aan de K.U.Leuven, het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen.