Evaluatieonderzoek inburgering (2010)

Het laatste evaluatieonderzoek (Inburgering) dateert van 2010. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Het HIVA heeft de impact van het inburgeringsbeleid nagegaan en een analyse gemaakt van de vertaling van het Vlaamse inburgeringsbeleid op het terrein.