Gezinsenquête: Resultaten van gezinnen van niet-EU-herkomst

De gezinsenquête is een schriftelijke enquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar uit het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met vragen over de thema’s gezinsvorming en gezinsontbinding, de combinatie gezin, zorg en werk, opvoeding, het welbevinden en de ondersteuning van gezinnen. Deze enquête gaat uit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Je vindt alle informatie op de website van de gezinsenquête.

Vanuit de bezorgdheid dat personen met een niet-EU-herkomst vaak ondervertegenwoordigd zijn in schriftelijke, Nederlandstalige enquêtes, financierde het Agentschap Binnenlands Bestuur een bijkomende steekproef van gezinnen met minstens één ouderfiguur met een niet-EU-herkomst. Bekijk de resultaten van het rapport met de voornaamste verschillen en gelijkenissen tussen gezinnen van Belgische / EU-herkomst en gezinnen van niet-EU-herkomst doorheen de thema’s.