Partnermigratie van derdelanders naar Vlaanderen en Brussel

In opdracht van de Vlaamse overheid en het Europees Integratiefonds heeft de Universiteit Gent een kwantitatieve en kwalitatieve studie gedaan naar partnermigratie van niet-Europeanen naar Vlaanderen en Brussel. Naast een set met objectieve data over dit thema (zogenaamde factsheets), is er ook een methodiek uitgewerkt zodat effecten van eventuele beleidsmaatregelen kunnen gemeten worden.