Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor

De Vlaamse Migratie- en integratiemonitor (VLIM) verzamelt administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen en duidt dit, waar mogelijk, binnen een Belgisch en Europees kader. Deze monitor bevat dan ook belangrijke informatie over de socio-economische positie van de groep personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen en is een belangrijke bron van informatie om de herkomstkloof op te volgen en evoluties te schetsen. Monitoringscijfers uit andere beleidsdomeinen worden nauwgezet opgevolgd en nieuwe pistes worden ontwikkeld om blinde vlekken te dekken.

 Je vindt alle info op samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be.