Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

  • 23 december 2021

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken.

Dat gebeurt vanuit duidelijke doelstellingen en welomlijnde acties.  7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

Concreet gaat het om acties die inzetten op:

  • het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid
  • het versterken van het Nederlands
  • het versterken van competenties
  • activering naar de arbeidsmarkt
  • het versterken van netwerken van burgers
  • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan
  • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, etc.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep: samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bv. herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.

De nadruk ligt wel op lokale autonomie: lokale besturen beslissen zelf op hoeveel en welke acties zij inzetten.

Lees meer (en vind antwoorden op je vragen)