Subsidieoproep: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

  • 13 oktober 2020

De minister van Samenleven en de minister van Jeugd lanceren een subsidieoproep om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergrond.

We zoeken projecten die diverse doelgroepen met elkaar in verbinding brengen en meer diversiteit binnenbrengen in het jeugdwerk. Bedoeling daarbij is om samenwerkingen tussen gemeenten en jeugdwerkorganisaties aan te moedigen en financieel te ondersteunen. Een samenwerking tussen enerzijds minimaal één gemeente of district en anderzijds minimaal één jeugdwerkvereniging is daarbij een voorwaarde.

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 "Vrijeteijdsbesteding voor allen" van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 "uitbouwen van sterke netwerken" van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan (HIGKBP).

Deadline voor indiening is 20 november 10u via email, OPGEPAST: correct emailadres: integratie@vlaanderen.be

Toelichting bij de projectoproep 'Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk' 

Aanvraagformulier 

Addendum bij de projectoproep: niet enkel steden en gemeenten, maar ook districten.