Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk - Geselecteerde projecten.

  • 9 maart 2021

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk’ sloegen Minister Dalle, bevoegd voor Jeugd, en de minister van Samenleven, Bart Somers, de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. Negentien projecten ‘Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk’ werden geselecteerd. De projecten zetten door middel van samenwerking sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergrond. In totaal trokken de ministers 1,3 miljoen euro uit voor deze projectoproep. De projecten lopen van 1 maart 2021 tot ten laatste 28 februari 2023.

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 "Vrijeteijdsbesteding voor allen" van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 "uitbouwen van sterke netwerken" van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan (HIGKBP).

Benieuwd naar welke organisaties of lokale besturen hier de komende jaren werk van zullen maken? Hier vind je een overzicht van de 19 geselecteerde projecten.