Vlaamse Regering keurt ontwerp wijziging integratie-en inburgerings decreet definitief goed

  • 11 mei 2021

De Vlaamse Regering ging op 7 mei 2021 definitief akkoord met het ontwerp van wijzigingsdecreet over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

Met de wijzigingen wil de Vlaamse overheid het inburgeringsbeleid slagkrachtiger maken, met oog voor verhoogde economische zelfredzaamheid, snelle actieve maatschappelijke participatie, doorgedreven taalverwerving en kennis van de Vlaamse waarden en samenleving. 

Lees het ontwerp van wijzigingsdecreet

Lees de Memorie van Toelichting