Vrije Tijd van Jongeren in Migratie

Korte omschrijving van het onderzoek: Dit onderzoek heeft als doel de vrijetijdsbeleving en – besteding van een kwetsbare groep jongeren in kaart te brengen teneinde beleidsaanbevelingen te kunnen opstellen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door middel van een mixed-methods onderzoeksdesign, meer bepaald een combinatie van kwantitatieve surveyanalyse in OKAN klassen en focusgroepen met 60 jongeren en andere actoren, waaronder beleidsactoren. Ook zullen er secundaire analyses worden uitgevoerd op reeds verzamelde data.  Zo wordt er verder gewerkt op resultaten die reeds werden bekomen en kunnen vergelijkingen worden gemaakt.

Uitvoerder

UGent in opdracht van Departement Cultuur, Jeugd en Media - Vlaamse Overheid

Periode

1 januari 2018 - 1 maart 2019

Trefwoorden vrije tijd, jeugdwerk, migratie, OKAN
Meer info