SID

De bevraging 'Samenleven in Diversiteit' (SID-survey) werd in 2017 afgenomen bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen en verzamelt data over de leefwereld en opinies van de grootste/belangrijkste etnische groepen in Vlaanderen.  De focus werd gelegd op feitelijk taalgebruik, ervaringen van discriminatie, sociale inclusie, opinies rond radicalisme, geloofsbeleving en burgerschap. Deze bevraging is een belangrijke bron van informatie om de VLIM verder te verrijken. 

Alle info over deze survey vindt u terug op samenleven-in-diversiteit.be