Verhuisbewegingen erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden (periode 1/1/2014 – 27/1/2019)

Sinds de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in België is er grotere interesse in het monitoren van instroom en verhuis van vluchtelingen. De instroom komt vooral uit een aantal landen, namelijk Syrië, Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea. De beschermingsgraad voor deze landen is hoog waardoor veel van deze mensen zich na bescherming (erkend vluchteling of subsidiaire bescherming) al dan niet definitief vestigen in ons land.

Op 27/1/2019 werd een extractie uit het Rijksregister genomen van alle personen die sinds 1/1/2014 een verzoek om internationale bescherming hebben gedaan in België. In deze nota wordt het profiel geanalyseerd van de personen die bescherming kregen. Daarnaast worden ook de verhuisbewegingen van deze vluchtelingen (groep van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden samen) bekeken.

Voor alle Vlaamse gemeenten met meer dan 20 000 inwoners en voor alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een fiche opgemaakt met de in- en uitstroomgegevens van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. De fiches per gemeente bevatten tevens gegevens over de verdeling volgens geslacht, de verdeling volgens leeftijd en de top 10 van nationaliteiten. Tenslotte bevatten de fiches ook het aantal verblijfsdocumenten die in de gemeente in 2017 afgegeven werden in het kader van gezinshereniging aan familieleden van een erkend vluchteling of een begunstigde van subsidiaire bescherming.

Download de nota verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden en de fiches van de 13 centrumsteden.

 

Download de gemeentelijke fiche van één van de 101 Vlaamse gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.

 

Download de gemeentelijke fiche van één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.