Handhaving inburgeringsbeleid

In Vlaanderen en Brussel wonen mensen die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat die nieuwe burgers volop kunnen deelnemen aan de samenleving en biedt daarom een inburgeringstraject aan.

Het inburgeringstraject bestaat uit drie onderdelen. Omdat taal de basis is van een goede integratie, is er een cursus Nederlands. In de cursus maatschappelijke oriëntatie krijgen de inburgeraars een zicht op allerlei praktische aspecten van het leven in onze maatschappij: hoe zoek je werk? hoe is het onderwijs georganiseerd? hoe werkt het openbaar vervoer? Op deze en vele andere vragen biedt de cursus een antwoord.
Tot slot is er voor mensen die op zoek zijn naar werk een begeleiding via de loopbaanoriëntatie.

Het inburgeringstraject is voor sommigen een verplichting en voor anderen een vrijblijvende keuze. Tot welke doelgroep een inburgeraar behoort, is wettelijk bepaald. Tijdens een intakegesprek geeft de trajectbegeleider uitleg over de cursussen en ondertekent de inburgeraar een inburgeringscontract waarin opgenomen is welke cursussen gevolgd worden.

Of het nu een verplichting of een recht is, eenmaal een inburgeringscontract ondertekend is moet dit nageleefd worden. Indien dit niet gebeurt, kan de inburgeraar een administratieve geldboete krijgen. De handhavingsambtenaren van het Agentschap Binnenlands Bestuur beslissen op basis van de inbreuk, de informatie uit het dossier en het verweer van de inburgeraar om al dan niet een boete op te leggen. Voor een rechthebbende inburgeraar is het dossier na betaling van de boete afgesloten. Een verplichte inburgeraar moet na de boete nog steeds het inburgeringstraject voltooien. Zo niet, kan er een nieuw inbreukdossier en een nieuwe boete volgen.

Het systeem van administratieve geldboetes is van kracht in Vlaanderen maar niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nieuwe burgers in België die hun eerste officiële verblijfplaats buiten Vlaanderen hebben maar binnen vijf jaar verhuizen naar een gemeente in Vlaanderen, zijn wel verplicht om een inburgeringstraject te volgen vanaf het ogenblik dat ze in Vlaanderen wonen.