Lokale besturen

Lokale besturen staan in voor de regie van het lokale integratiebeleid. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de regie betreffende het Vlaams integratiebeleid toegewezen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).  Lokale besturen (uitgezonderd Antwerpen en Gent) kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het Agentschap Integratie en Inburgering. In het kader van de hervorming van de sector werd de uitvoering van het Vlaamse Integratie- en Inburgeringsbeleid in de steden Antwerpen en Gent toevertrouwd aan het lokaal bestuur.

Het Agentschap Binnenlands bestuur staat in voor het verlenen van subsidies aan gemeenten en zet een lerend netwerk op rond intergemeentelijke samenwerking samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.