Ondersteuning steden en gemeenten i.k.v. vluchtelingenproblematiek

De steden en gemeenten worden als eerstelijnsoverheden geconfronteerd met de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en asielzoekers. Om aan de dringendste noden inzake ondersteuning van de steden en gemeenten tegemoet te komen, wordt vanuit het Beleidsdomein Binnenlands Bestuur in 2016 een bedrag van 20 miljoen euro via een facultatieve subsidie ter beschikking gesteld. 20 miljoen zal op basis van objectieve criteria toegekend worden aan de steden en gemeenten waar de problematiek zich het meest ernstig voordoet. De middelen zullen aangewend moeten worden voor het opnemen van de lokale regie over de vluchtelingencrisis en het versterken van het bestaand aanbod.

Op de webstek van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u meer informatie.