Minderhedenforum

Het minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst en woonwagenbewoners in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen. Het minderhedenforum treedt op als spreekbuis en belangenbehartiger van deze personen van buitenlandse herkomst en woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel.

Het minderhedenforum heeft tot taak de participatie aan de samenleving van deze bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet te bevorderen. Hiertoe werkt ze aan empowerment en emancipatie van de personen die behoren tot deze doelgroepen, brengt ze beleidsaanbevelingen uit en werkt ze aan een correcte beeldvorming met betrekking tot diversiteit. 

Lees meer:
Minderhedenforum