Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners.

  • 11 juni 2020

Onderzoek naar rondtrekkende woonwagenbewoners: Een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning.

 

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft het HIVA – KULeuven een onderzoek uitgevoerd naar de leef- en woonomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en naar bestaande initiatieven ter ondersteuning.

Het onderzoek had tot doel om in te spelen op de lacune in de kennis over rondtrekkende woonwagenbewoners en het formuleren van beleidsaanbevelingen via drie centrale vragen:

  1. Hoe ziet de leefsituatie en maatschappelijke participatie van rondtrekkende woonwagenbewoners eruit?
  2. Hoe ziet de bestaande ondersteuning, begeleiding en hulpverlening voor rondtrekkende woonwagenbewoners eruit?
  3. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden op basis van de bevindingen uit de eerste twee clusters van onderzoeksvragen?

 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden werd er gebruik gemaakt van meerdere data-verzamelingsmethoden: een uitgebreide literatuurstudie, het interviewen van sleutelfiguren, deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten met woonwagenbewoners als thema, het organiseren van een search conference met zowel beleidsmedewerkers als praktijkwerkers en tot slot het bevragen van rondtrekkende woonwagenbewoners zelf over hun woonsituatie, ervaringen en wensen wat betreft het rondtrekken, onderwijs en leefsituatie. In totaal werden 48 Belgische woonwagenbewoners en 31 buitenlandse doortrekkers geïnterviewd, waarvan het merendeel op de Vlaamse doortrekkersterreinen.

 

Het rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de bestaande literatuur en wordt het gevoerde beleid met betrekking tot woonwagenbewoners in Vlaanderen en Europa besproken. Het tweede hoofdstuk behandelt de onderzoeksvragen en de gehanteerde methodologie. Vervolgens worden de resultaten besproken in het derde hoofdstuk, waarbij de leefsituatie van de rondtrekkende woonwagenbewoners besproken wordt. In het vierde hoofdstuk staan de initiatieven ter ondersteuning van woonwagenbewoners centraal. Daarbij wordt er een selectie gegeven van initiatieven uit binnen- en buitenland, en initiatieven gericht op zowel specifiek rondtrekkende woonwagenbewoners als ook sedentaire woonwagenbewoners. In het laatste deel wordt het onderzoek samengevat en worden een aantal concrete beleidsaanbevelingen gedaan.

 

Rapport onderzoek rondtrekkende woonwagenbewoners.