Onderzoek ‘BELEIDSPARTICIPATIE VAN PERSONEN VAN BUITENLANDSE HERKOMST IN VLAANDEREN’

  • 10 maart 2017

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd het onderzoek ‘BELEIDSPARTICIPATIE VAN PERSONEN VAN BUITENLANDSE HERKOMST IN VLAANDEREN’ uitgevoerd.

In deze onderzoeksopdracht moest worden nagegaan hoe de participatie van personen van buitenlandse herkomst aan het Vlaamse beleid gemaximaliseerd kan worden. De bestaande situatie moest hierbij worden getoetst aan een aantal goede praktijken om zo te komen tot een concreet voorstel. De centrale onderzoeksvraag was wat binnen de Vlaamse context de beste manier is om beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst te organiseren en aan welke randvoorwaarden hierbij moet worden voldaan.

De onderzoeksopdracht werd gegund aan het HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Het onderzoek werd gerealiseerd in samenwerking met het Instituut voor Overheid, het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) en de Wakkere Burger.